ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A Vállalkozás adatai

Név: VIBeauty Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1136 - Budapest, Raoul Wallenberg utca 9. 5. em. 4.
Adószám: 27339660-2-41
A cégjegyzéket vezető törvényszék cégbíróságának megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-354842
Email cím: info@vibeauty.hu
Telefonszám: +3630-687-0414

2. A teljesítés feltételei

2.1. A fizetés

A megrendelés kiegyenlíthető a Webáruház oldalán – az online bankkártyás fizetési módot választva - bankkártyával, valamint előre fizetéssel banki átutalással.

A pénzintézet neve és elérhetőségei: OTP Mobil Szolgáltató Kft., Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., Tel.: 06-1/366-6611, E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu.

A szállítás költsége a vásárlót terheli. A szállítás díjának összegét a honlap tartalmazza.

2.2. A fuvarozás

A vállalkozás a megrendeléseket futárszolgálattal (a jelen ÁSZF használatában: Futárszolgálat) teljesíti. A Futárszolgálat neve és elérhetőségei: MPL (Magyar Posta Logisztika); Levélcím: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc.; Tel.: 06-1-333-7777, e-mail: customer.service@posta.hu. A szállítás illetve az átvétel módjának lehetőségeit a honlap tartalmazza.

2.3. A teljesítési határidő

A vállalkozás – eltérő tájékoztatás hiányában – a készleten lévő termékek kiszállítását a "Megrendelés visszaigazolása" e-mail elküldését követő 2-7 munkanapon belül vállalja.

2.4. A vállalkozás panaszkezelési módja

2.4.1. A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

2.4.2. A vállalkozás a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

  • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadja,
  • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül, az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

2.4.3. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás egyedi azonosítószámmal látja el.

2.4.4. Az írásbeli panaszt a vállalkozás a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolással látja el.

2.4.5. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás a fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

3. Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások

A vállalkozás elektronikus ügyfélszolgálatot üzemeltet a weboldalon és telefonon keresztül, munkanapokon 10-15 óra között.

5. A digitális adattartalom működése, valamint a hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

A weboldal a HTTPS protokollt használja arra, hogy web-dokumentumokat jelenítsen meg az Interneten keresztül – HTML formátumú weboldalán – az igénybe vevő számára. Az ekként (HTTPS protokoll alapján) továbbított képek, grafikai elemek, továbbá más adatok bármely modern böngészőn (az ismert böngészők aktuálisan legfrissebb verzióin) keresztül elérhetők, megjeleníthetők bármely olyan eszközön, amely alkalmas az említett böngészők futtatására.

Az igénybe vevőnek kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő böngésző mellett megfelelő sebességű Internet-hozzáférés álljon a rendelkezésére.

A weboldalon való vásárlás feltételezi, hogy az igénybe vevő ismeri az internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja. A Vállalkozás nem felelős az interneten továbbított adatok hibás továbbításáért és az interneten felmerülő működési hibákért, melyek akadályozzák a zavartalan vásárlást, azok bármilyen okból is következtek be.

6. A digitális adattartalom és az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések

A weboldal használata az Igénybe vevő számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban a Vállalkozás javasolja, hogy az igénybe vevő használjon vírusirtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Az igénybe vevő számítógépén található adatok védelme az igénybe vevő feladata.

7. A békéltető testülethez fordulás lehetősége

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testületi eljárásban a vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes Budapesti Békéltető Testület elérhetősége:

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

A fogyasztói jogvita esetén a fogyasztónak joga van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulni.

A békéltető testületek hivatalos elérhetőségeit a fogyasztóvédelemért felelős minisztérium honlapján találja meg az alábbi linken:

https://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infokommunikacioert-felelos-allamtitkarsag/infokommunikacioert-es-fogyasztovedelemert-felelos-helyettes-allamtitkarsag/hirek/bekelteto-testuletek-elerhetosegei

8. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések

8.1. A Vásárló a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékeket, a termék ismertető oldalon található „Megveszem!” gomb használatával tudja a terméket virtuális Kosarába helyezni.

8.2. Amikor a terméket Kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális Kosarába. A Kosár ablakban módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a Kosárból.

8.3. Ezen a felületen választhat, hogy tovább folytatja-e a vásárlást a Webáruházban („Tovább vásárolok”) vagy befejezte a termékek kiválasztását és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Megrendelés” gombra kattintva.

8.4. Ha a „Tovább vásárolok” lehetőséget választotta, akkor a Kosár tartalmát bármikor ellenőrizheti a Kosár ikonra való kattintással, egy felugró ablak segítségével. E felugró ablakban a „Megrendelés” feliratra kattintva juthat el virtuális Kosarához, és kezdheti el a megrendelés folyamatát.

8.5. Ha a fentiek szerint a „Megrendelés” lehetőséget választotta, akkor megjelenik a Kosár tartalma, ahol leellenőrizheti Kosár tartalmát.

8.6. „Személyes adatok” részben, meg kell adnia a nevét, telefonszámát és email címét, amin keresztül a cég felveheti a vásárlóval a kapcsolatot. Ezen a felületen választhat továbbá, hogy a rendszer regisztrálja-e, a későbbi gyorsabb vásárlás érdekében, illetve feliratkozhat a hírlevélre.

8.7. Ha a vásárló már korábban regisztrált a rendszerben, akkor lehetősége van bejelentkezni a „bejelentkezés” linkre kattintva. Ekkor megjelenik egy bejelentkezés felület, ahol az e-mail címével és a korábban regisztrált jelszavával tud bejelentkezni. Ha elfelejtette a jelszót, akkor kérheti annak megváltoztatását az „Elfelejtettem a jelszót” linkre kattintva. Ebben az esetben az e-mail címét kell megadnia, amire a rendszer küld egy üzenetet a további teendőkről.

8.8. Az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása után, a „Következő” gombra kattintva léphet át a vásárló a számlázási adatok megadására. A számlázáshoz a rendszer a következő adatokat kéri: Név, Irányítószám, Város, Utca és Házszám

8.9. A „Következő” gombra kattintva kerül a vásárló a szállítási cím, és fizetési mód választó felületre. Szállításnál háromféle opció választható: Házhozszállítás, Postán maradó és PostaPont. A kiválasztott opciótól függően kell megadni a szállítási adatokat. Az alap adatokat a kitöltés gyorsítása érdekében a számlázási adatok alapján kitölti a rendszer. Ha más címet szeretne a vásárló megadni, akkor csak átírja a mező értékeit, vagy megnyomja a „Másik címre kérem” gombot, ami törli az automatikusan kitöltött mezők tartalmát.

8.10. Fizetési mód megadásánál két opciót választhat a vásárló. Átutalást, aminél a rendszer e-mailben küldi el az átutaláshoz szükséges adatokat (pl. cégnév, bankszámlaszám). Bankkártyás fizetés esetén, a vásárlónak el kell fogadnia bankkártyás fizetés feltételeit mielőtt tovább léphetne.

8.11. A „Következő” gombra kattintva kerül a vásárló az utolsó felületre, ahol már csak annyi teendője maradt, hogy ellenőrizze a megadott adatokat. Ha valamiben hibát talált, akkor az adott szekció nevére kattintva (Személyes adatok, Szállítási cím, Szállítási mód és cím, fizetési mód) tud változtatni a megadott adatokon.

8.12. A „Megrendelem” gombra kattintva tudja a vásárló véglegesíteni a megrendelést. Ezután a kiválasztott fizetési módtól függően, vagy a SimplePay alkalmazás bankkártyás fizetési felületére kerül a vásárló, vagy átutalás választása esetén kap egy kiértesítő e-mailt a további teendőkről.

8.13. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette, és a „Megrendelem " gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, amely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül, és ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Vállalkozás a Vásárló ajánlatát elfogadta, és a Szerződés létrejönne.

8.14. A megrendelést a Vállalkozás csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Vállalkozástól.)

8.15. A megrendelés elküldését követően a Vásárló által megadott e-mail cím utólagos módosítására már nincs lehetőség.

8.16. A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését a Vállalkozás automatikus „Beérkezési értesítő” e-mail útján haladéktalanul megerősíti a Vásárló részére.

8.17. A Vállalkozás a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó, „Megrendelés visszaigazolása” e-mail útján fogadja el. A Szerződés akkor jön létre, amikor az ajánlat Vállalkozás általi elfogadásáról szóló „Megrendelés visszaigazolás” e-mail a Vásárló e-mail fiókjába megérkezik. A Vállalkozás a "Megrendelés visszaigazolása" e-maillel összefüggő külön e-mailben tartós adathordozón mellékeli a megrendelésről kiállított elektronikus számlát. Amennyiben a „Megrendelés visszaigazolása” a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, az Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

9. A szerződés

9.1. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szolgáltató a szerződést nem iktatja és az utólagosan nem hozzáférhető.

9.2. A szerződéskötés nyelve a magyar.

9.3. A szerződéstől történő elállásra vonatkozó tájékoztatás és az elállási nyilatkozat a honlapon elérhető.

10. Az online vitarendezési platform

A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelet alapján az Európai Bizottság létrehozta az online vitarendezési platformot. Az online vitarendezési platform célja, hogy elősegítse az Európai Unióban, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (Norvégia, Izland, Lichtenstein) tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (Norvégia, Izland, Lichtenstein) letelepedett kereskedők közötti online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezését.

A fogyasztó az online vitarendezési platformon keresztül is kezdeményezheti online vásárlással kapcsolatos panaszának rendezését. Az online vitarendezési platform a https://ec.europa.eu/odr oldalon érhető el.